klimatyzacja i chłodnictwo

realizacje

rok 2016

W tym roku mogliśmy u ponad 80 osób prywatnych zainstalować system chłodniczy.

Bardzo się z tego powodu cieszymy i mamy nadzieję, że już nigdy pobyt podczas lata będzie nieprzyjemny w domu u naszych klientów.